Enligt wikipedia så...

Parafras - En parafras är en omskrivning, omdiktning eller bearbetning av en text, bild eller målning i ett musikstycke, litterärt verk eller konstverk. En bok som ofta parafraseras är Bibeln, där två välkända parafraser är Barnens Bibel av Anne de Vries och Levande Bibeln av Kenneth Taylor. Den datoranimerade filmen Shrek parafraserar friskt på flera sätt bland annat på andra sagor, filmer och hela filmgenrer.
----
Pastisch - En pastisch är något som i stil eller utförande är följsamt eller tydligt inspirerat av en äldre stil eller av ett specifikt äldre verk. (En konstnär kan måla "som Rembrandt" under eget namn.) En pastisch kan också låna detaljer från olika konstverk och ställa samman dem på ett nytt sätt.
----
Parodi - Parodi (av grekiska parodia, som kommer av para, bredvid, och ode, dikt),[1] kulturprodukt som efterliknar en annan, välkänd, kulturprodukt, eller en kulturell genre, ofta i syfte att nå komiska effekter.
----
Travesti - Travesti, är ursprungligen en lättare omformning av en känd text, bok, film, fras eller ordalydelse. Travestin är i regel utformad på ett skämtsamt eller tankeväckande sätt, vanligtvis utan syfte att förlöjliga.
Exempel:
* "Att vara eller bli en vara" = ("att vara eller inte vara") från Hamlet
* "Att svara eller inte svara" = Hamlet gör reklam för nummerpresentatörer
* "Den gamla onda tiden"
* "Bränt barn luktar illa"
* "Miss Keeler I profume" = Dr Livingstone, I presume
* "Visst gör det ont när finnar spricker"
-----
Kopiering - Kopiering är konsten att duplicera något så att det så exakt som möjligt liknar originalet.
----
Förfalskning - Förfalskning är tillverkning av dokument, konstverk eller annat föremål med uppsåt att dess ursprung ska framstå som något annat än det riktiga. Ordet förfalskning kan även användas för en förfalskad produkt, synonymt med falsarium.
----
Mimikry - Kulturell mimikry [redigera] Kulturteoretikern Homi Bhabha har använt begreppet mimikry för att diskutera koloniala subjektspositioner där den koloniserade försöker att imitera kolonisatören, men aldrig riktigt erkänns som kolonisatörens jämlike. Den koloniserade är ”almost white, but not quite”. Mimikry kan också användas subversivt genom att underminera de maktstrategier som kolonisatören använder – att till exempel hänvisa till den kolonierande kulturens/rasens överlägsenhet – genom att visa inte är exklusiva för kolonisatörens kultur/ras, utan kan approprieras eller framföras (performativt) även av den koloniserade. På så sätt destabiliseras kolonisatörens maktbas. Stefan Helgesson skriver i en artikel i Glänta: "Härmningen antas fungera som en subversiv strategi där ambivalensen i den synbart orubbliga koloniala auktoriteten exponeras. Mimicry är inte en identitet […] den är ett ytfenomen, en mask, en vit mask som målats svart och som ger ett visst handlingsutrymme åt det koloniserade subjektet. […] Mimicry […] möjliggör andra roller än de som redan tilldelats." (Stefan Helgesson, »Homi Bhabha och kosmopolitens ängslan«, Glänta 1–2 2001, s 29.)
Homi Bhabha: –, »Of mimicry and man: The ambivalence of colonial discourse«, i The Location of Culture, London; New York: Routledge 1994 (1987) –, »Om mimikry och människan. Den koloniala diskursens ambivalens«, Divan, no 8: 1994 (1987)
----
Allt detta eller något annat kan man göra.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0